Koira 1. Sukupolvi 2. Sukupolvi 3. Sukupolvi 4. Sukupolvi
S22840/82
MOSIPPANS ATOS
0.25-----
S47791/75
TJIBAS QVICK
0.25-----
S49913/70
TJIBAS CELLO
0.25----p
S06338/74
TJIBAS EMMI
0.25----p
S35988/75
TUSSI
0.25-----
S29949/74
BLIXTEN
0.25----p
S37415/73
DONNA
0.25----p